Al la versio por poŝtelefonoj
MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato kaj La Jaro

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 5 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF. Mobipopcket kaj ePub), la kvara sumo estas la tarifo de la agendo kaj enciklopedieto LA JARO sendita triaklase (malrapide) kaj la kvina sumo estas tiu de LA JARO sendita unuaklase (rapide). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando     Valuto MONATO mare aere  bite Jaro 3a kl. 1a kl.      

Argentino    EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Aŭstralio    AUD     97  102  58,20   11,30   16,20
Aŭstrio     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Belgio     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Bosnio-Herc.  EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Brazilo     EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Britio     GBP     54   57  32,40   6,20   8,90
Bulgario    EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Ĉeĥio      EUR     51   54  30,60   6,90   9,90
Ĉinio      EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Danio      DKK     440  465  264    51    74
Estonio     EUR     42   45  25,20   6,90   9,90
Finnlando    EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Francio     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Germanio    EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Grekio     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Hispanio    EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Hungario    HUF    15000 16000 9000   2450   3600
Irlando     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Islando     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Israelo     EUR     53   56  31,80   6,90   9,90
Italio     EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Japanio     JPY    7980  8500 4788    870   1270
Kanado     CAD     92   96  55,20   10,70   15,40
Kipro      EUR     51   54  30,60   6,90   9,90
Koreio     EUR     53   56  31,80   6,90   9,90
Kostariko    EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Kroatio     EUR     42   45  25,20   6,90   9,90
Latvio     EUR     42   45  25,20   6,90   9,90
Litovio     EUR     42   45  25,20   6,90   9,90
Luksemburgo   EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Malto      EUR     51   54  30,60   6,90   9,90
Nederlando   EUR     59   62  35,40   6,90   9,90
Norvegio    NOK     640  670  384    75    106  
Nov-Zelando   NZD     105  111  63    12    18
Pollando    PLN     190  200  114    31    44
Portugalio   EUR     53   56  31,80   6,90   9,90
Rusio      EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Serbio     EUR     37   40  22,20   6,90   9,90
Slovakio    EUR     42   45  25,20   6,90   9,90
Slovenio    EUR     51   54  30,60   6,90   9,90
Sud-Afriko   EUR     53   56  31,80   6,90   9,90
Svedio     SEK     640  670  384    75    105
Svislando    CHF     82   88  49,20   9    14
Usono      USD     78   82  46,80   8    13

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni al MONATO, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2021-01-08