Al la versio por poŝtelefonoj
MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Abontarifo de Monato

Tiu ĉi tarifo validas ĝis la 30a de oktobro 2023. Post tiu dato la prezo por kelkaj landoj eble ŝanĝiĝos.

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 3 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF, Kindle, mp3 kaj ePub). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando     Valuto MONATO mare aere  bite 

Argentino    EUR     39   42  22,80         
Aŭstralio    AUD     99  104  58,20   
Aŭstrio     EUR     65   68  36,40         
Belgio     EUR     65   -   36,40         
Bosnio-Herc.  EUR     39   42  22,80         
Brazilo     EUR     39   42  22,80         
Britio     GBP     56   59  32,40   
Bulgario    EUR     39   42  22,80         
Ĉeĥio      EUR     53   56  31,80            
Ĉinio      EUR     39   42  22,80        
Danio      DKK     480  505  270    
Estonio     EUR     45   48  25,80                         
Finnlando    EUR     65   68  36,40                
Francio     EUR     65   68  36,40                
Germanio    EUR     65   68  36,40                
Grekio     EUR     65   68  36,40                
Hispanio    EUR     65   68  36,40                
Hungario    EUR     45   48  25,80
Irlando     EUR     65   68  36,40                
Islando     EUR     65   68  36,40                
Israelo     EUR     57   60  32,40                                    
Italio     EUR     65   68  36,40                
Japanio     JPY    9300  9700 5200    
Kanado     CAD     92   96  55,20   
Kipro      EUR     53   56  31,80               
Koreio     EUR     57   60  32,40                                    
Kostariko    EUR     39   42  22,80                
Kroatio     EUR     45   48  25,80                                 
Latvio     EUR     45   48  25,80                                 
Litovio     EUR     45   48  25,80                                 
Luksemburgo   EUR     65   68  36,40                
Malto      EUR     53   56  31,80 
Meksiko     EUR     39   42  22,80             
Nederlando   EUR     65   68  36,40                
Norvegio    NOK     660  690  384 
Nov-Zelando   NZD     108  113  63    
Pollando    PLN     210  225  120    
Portugalio   EUR     57   60  32,40                                    
Rusio      EUR     (39)  (42)  22,80                
Serbio     EUR     39   42  22,80                
Slovakio    EUR     45   48  25,80                                 
Slovenio    EUR     53   56  31,80             
Sud-Afriko   EUR     57   60  32,40                                    
Svedio     SEK     695  725  390    
Svislando    CHF     82   88  49,20   
Usono      USD     78   82  46,80
  

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Dumvivaj abonoj: Oni povas aboni unu fojon por la tuta vivo. La prezo estas 20 fojojn la kotizo de la jaro, en kiu oni abonas.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni MONATOn, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-09-14