Al la versio por grandaj ekranoj

Abontarifo de Monato

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 3 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF, Mobipocket, mp3 kaj ePub). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando     Valuto MONATO mare aere  bite 

Argentino    EUR     38   41  22,80         
Aŭstralio    AUD     97  102  58,20   
Aŭstrio     EUR     60   63  36         
Belgio     EUR     60   63  36         
Bosnio-Herc.  EUR     38   41  22,80         
Brazilo     EUR     38   41  22,80         
Britio     GBP     54   57  32,40   
Bulgario    EUR     38   41  22,80         
Ĉeĥio      EUR     52   55  31,20            
Ĉinio      EUR     38   41  22,80        
Danio      DKK     450  453  270    
Estonio     EUR     43   46  25,80   
Finnlando    EUR     60   63  36                
Francio     EUR     60   63  36                
Germanio    EUR     60   63  36                
Grekio     EUR     60   63  36                
Hispanio    EUR     60   63  36                
Hungario    EUR     43   46  25,80
Irlando     EUR     60   63  36                
Islando     EUR     60   63  36                
Israelo     EUR     54   57  32,40            
Italio     EUR     60   63  36                
Japanio     JPY    7980  8500 4788    
Kanado     CAD     92   96  55,20   
Kipro      EUR     52   55  31,20               
Koreio     EUR     54   57  32,40            
Kostariko    EUR     38   41  22,80                
Kroatio     EUR     43   46  25,80           
Latvio     EUR     43   46  25,80           
Litovio     EUR     43   46  25,80           
Luksemburgo   EUR     60   63  36                
Malto      EUR     52   55  31,20             
Nederlando   EUR     60   63  36                
Norvegio    NOK     640  670  384 
Nov-Zelando   NZD     105  111  63    
Pollando    PLN     198  201  119    
Portugalio   EUR     54   57  32,40            
Rusio      EUR      -   -  22,80                
Serbio     EUR     38   41  22,80                
Slovakio    EUR     43   46  25,80           
Slovenio    EUR     52   55  31,20             
Sud-Afriko   EUR     54   57  32,40            
Svedio     SEK     640  670  384    
Svislando    CHF     82   88  49,20   
Usono      USD     78   82  46,80   

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni MONATOn, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2022-07-21
Nova! PDF Kolofono Tarifoj Abonilo Resume