Al la versio por grandaj ekranoj

Abontarifo de Monato

Post la landonomo sekvas la valutokodo, kaj poste 3 sumoj. La unua sumo estas la surfaca abontarifo de MONATO, la dua sumo estas la aera abontarifo de MONATO, la tria sumo estas la abontarifo de la bitaj (ciferecaj) versioj de MONATO (PDF, Kindle, mp3 kaj ePub). La abonprezo de MONATO estas la tarifo por 12 sinsekvaj monatoj. Eblas aboni ankaŭ dum 36 monatoj kun rabato de 5 % kaj dum 60 monatoj kun rabato de 10 %.

Lando     Valuto MONATO mare aere  bite 

Argentino    EUR     40   43  23         
Aŭstralio    AUD     109  112  61   
Aŭstrio     EUR     66   68  37         
Belgio     EUR     66   -   37         
Bosnio-Herc.  EUR     40   43  23         
Brazilo     EUR     40   43  23         
Britio     GBP     57   59  33   
Bulgario    EUR     40   43  23         
Ĉeĥio      EUR     56   58  34            
Ĉinio      EUR     40   43  23        
Danio      DKK     490  508  276    
Estonio     EUR     47   49  27                         
Finnlando    EUR     66   68  37                
Francio     EUR     66   68  37                
Germanio    EUR     66   68  37                
Grekio     EUR     66   68  37                
Hispanio    EUR     66   68  37                
Hungario    EUR     47   49  27
Irlando     EUR     66   68  37                
Islando     EUR     66   68  37                
Israelo     EUR     59   62  33                                    
Italio     EUR     66   68  37                
Japanio     JPY    10400 10800 5900    
Kanado     CAD     95   98  55 
Kipro      EUR     56   58  34               
Koreio     EUR     59   62  33                                    
Kostariko    EUR     40   43  23                
Kroatio     EUR     47   49  27                                 
Latvio     EUR     47   49  27                                 
Litovio     EUR     47   49  27                                 
Luksemburgo   EUR     66   68  37                
Malto      EUR     56   58  34 
Meksiko     EUR     40   43  23             
Nederlando   EUR     66   68  37                
Norvegio    NOK     745  770  420
Nov-Zelando   NZD     115  120  65    
Pollando    PLN     220  226  125    
Portugalio   EUR     59   62  33                                    
Rusio      EUR     (40)  (43)  23                
Serbio     EUR     40   43  23                
Slovakio    EUR     47   49  27                                 
Slovenio    EUR     56   58  34             
Sud-Afriko   EUR     59   62  33                                    
Svedio     SEK     760  790  430    
Svislando    CHF     82   88  49 
Usono      USD     78   82  47

  

Aliaj landoj: Petu la tarifon de la landa peranto, aŭ, se tiu ne ekzistas, de la eldonejo: Flandra Esperanto-Ligo, Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen. Telefono +32 32 34 34 00.

Dumvivaj abonoj: Oni povas aboni unu fojon por la tuta vivo. La prezo estas 20 fojojn la kotizo de la jaro, en kiu oni abonas.

Personoj loĝantaj en ŝtatoj kun malforta ekonomio kaj kiuj ŝatus aboni MONATOn, sed ne povas pro financaj problemoj, povas peti subvencion de la Abonhelpa Fonduso de MONATO.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-11-02
Nova! PDF Kolofono Tarifoj Abonilo Resume