MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO
Al la versio por poŝtelefonoj

Kolofono de la magazino MONATO

MONATO, internacia magazino sendependa pri politiko, ekonomio kaj kulturo en la internacia lingvo Esperanto; fondinto: Stefan Maul; 41a jarkolekto; aperas principe la 15an de ĉiu monato, escepte de aŭgusto; abontarifo varias laŭlande.

MONATO havas 103 korespondantojn kun kunlaborkontrakto en 45 landoj kaj abonantojn en 73 landoj; aperas nur originale en Esperanto verkitaj artikoloj (ne tradukoj).

Creative Commons License
La enhavo de la artikoloj ne nepre kongruas kun la opinio de l' eldonejo; artikoloj el MONATO povas esti libere kopiitaj aŭ tradukitaj por nekomercaj celoj, se oni mencias la fonton.

eldonejo:
Vlaamse Esperantobond v.z.w. (Flandra Esperanto-Ligo), Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, Belgio; telefono: + 32 3 234 34 00; retpoŝto: eldonejo@monato.be; Skype: fel-monato; BE0419 028 122 - RPR Antwerpen.

sociaj retejoj:
• Facebook: https://www.facebook.com/revuo.Monato
• Jutubo: https://www.monato.be/jutubo
• Telegramo: https://monato.telegramo.org
• Twitter: @FEL_Antverpeno

honora ĉefredaktoro:
Stefan Maul

ĉefredaktoro:
Paŭl Peeraerts, monato@monato.be.

redaktoroj:
Arto: Claude Nourmont-Moon, Luksemburgo, arto@monato.be.
Ekonomio: Roland Rotsaert, Belgio, ekonomio@monato.be.
Eseoj: Paŭl Peeraerts, Belgio, chefredaktoro@monato.be.
Historio: Trevor Steele, Aŭstralio, historio@monato.be.
Hobio: Evgeni Georgiev, Aŭstrio, hobio@monato.be.
Komputado: Edmund Grimley Evans, Britio, komputado@monato.be.
Leteroj: Paŭl Peeraerts, Belgio, leteroj@monato.be.
Libroj: Boris Kolker, Usono, libroj@monato.be. Noto: Librorecenzojn oni ne sendu al la redaktoro proprainiciate. La kunlaborantoj ricevos la recenzopetojn kaj la librojn de la eldonejo.
Lingvo: Roberto Pigro, Kipro, lingvo@monato.be.
Literaturo: Trevor Steele, Aŭstralio, literaturo@monato.be.
Medio: Krys Williams, Britio, medio@monato.be.
Moderna vivo: Norberto Díaz Guevara, Kubo, moderna_vivo@monato.be.
Politiko: Alexander Shlafer, Usono, politiko@monato.be.
Scienco: Roberto Pigro, Kipro, scienco@monato.be.
Spirita vivo: Alberto García Fumero, Kubo, spirita_vivo@monato.be.
Turismo: Evgeni Georgiev, Aŭstrio, turismo@monato.be.

lingvaj reviziantoj:
Renato Corsetti, Edmund Grimley Evans, Jens S. Larsen, Rob Moerbeek, Brian Moon, Manolo Parra, Andrej Peĉënkin, Anna kaj Mati Pentus.

fakto-kontrolanto:
André Ruysschaert

grafiko:
Ferriol Macip i Bonet, Zep Armentano.Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2020-07-30