Al la versio por poŝtelefonoj
MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Kolofono de la magazino MONATO

MONATO, internacia magazino sendependa pri politiko, ekonomio kaj kulturo en la internacia lingvo Esperanto; fondinto: Stefan Maul; 44a jarkolekto; aperas principe la 15an de ĉiu monato, escepte de aŭgusto; la abontarifo varias laŭlande.

MONATO havas 159 korespondantojn en 47 landoj kaj abonantojn en 64 landoj; aperas nur artikoloj originale verkitaj por ĝi.

Creative Commons License
La enhavo de la artikoloj ne nepre kongruas kun la opinio de l' eldonejo; artikoloj el MONATO povas esti libere kopiitaj aŭ tradukitaj por nekomercaj celoj, se oni mencias la fonton.

eldonejo:
Vlaamse Esperantobond v.z.w. (Flandra Esperanto-Ligo), Lange Beeldekensstraat 169, B-2060 Antwerpen, Belgio; telefono: + 32 3 234 34 00; retpoŝto: eldonejo@monato.be; Skype: fel-monato; BE0419 028 122 - RPR Antwerpen; banko: BE66 0000 2653 3843 (BIC-kodo BPOTBEB1).

sociaj retejoj:
• Facebook: https://www.facebook.com/revuo.Monato
• Instagramo: RevuoMonato
• Jutubo: https://www.monato.be/jutubo
• Mastodono: @monato@esperanto.masto.host
• MiaVivo: https://www.miavivo.net/grupoj/monato
• Telegramo: https://monato.telegramo.org
• X: @RevuoMonato

honora ĉefredaktoro:
Stefan Maul

ĉefredaktoro:
Paŭl Peeraerts, chefredaktoro@monato.be, Telegramo: @PaulPeer.

redaktoroj:
Arto: Aleksej Salomatov, Moskvo, arto@monato.be.
Ekonomio: Roland Rotsaert, Belgio, ekonomio@monato.be.
Eseoj: Paŭl Peeraerts, Belgio, chefredaktoro@monato.be.
Historio: Trevor Steele, Aŭstralio, historio@monato.be.
Hobio: Evgeni Georgiev, Aŭstrio, hobio@monato.be.
Komputado: Edmund Grimley Evans, Britio, komputado@monato.be.
Leteroj: Paŭl Peeraerts, Belgio, leteroj@monato.be, Telegramo: @PaulPeer.
Libroj: libroj@monato.be. Noto: Librorecenzojn oni ne sendu al la redaktoro proprainiciate. La kunlaborantoj ricevos la recenzopetojn kaj la librojn de la eldonejo.
Lingvo: Roberto Pigro, Kipro, lingvo@monato.be.
Literaturo: Trevor Steele, Aŭstralio, literaturo@monato.be.
Medio: Andrej Peĉënkin, Rusio, medio@monato.be.
Moderna vivo: Norberto Díaz Guevara, Kubo, moderna_vivo@monato.be.
Politiko: Massimo Ripani, Italio, politiko@monato.be.
Scienco: Roberto Pigro, Kipro, scienco@monato.be.
Spirita vivo: Alberto García Fumero, Kubo, spirita_vivo@monato.be.
Turismo: Evgeni Georgiev, Aŭstrio, turismo@monato.be.

lingvaj reviziantoj:
Edmund Grimley Evans, Jens S. Larsen, Frank Merla, Juan Carlos Montero Medina, Rob Moerbeek, Brian Moon, Fransoazo Noireau, Manolo Parra, Andrej Peĉënkin, Anna kaj Mati Pentus, Remuŝ, Antônio W. de Ruyter.

fakto-kontrolanto:
André Ruysschaert

grafiko:
Ferriol Macip i Bonet, Zep Armentano.Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2023-10-06