Al la versio por poŝtelefonoj
MONATO
Por skribi al ni
Serĉi en MONATO

Kontakto kun MONATO

Aldonu nin al via adresaro!

 • MONATO, eldonita de Flandra Esperanto-Ligo (FEL)
 • Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen, Belgio
 • Tel. el Belgio: 03 234 34 00
 • Tel. el aliaj landoj: + 32 3 234 34 00
 • Ondernemingsnummer: 419 028 122
 • Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen
 • Kontoj:
  • KBC: IBAN BE31 4025 5105 3155 kun BIC-kodo KREDBEBB.
  • bPost: IBAN BE66 0000 2653 3843 kun BIC-kodo BPOTBEB1.
 • Niaj retadresoj:
  • redakcio@monato.be: la redakcia sekretario de MONATO.
  • financo@monato.be: kontotenado, fakturoj, kontoj, pagoj ...
  • admin@monato.be: la administranto de la adresaro de MONATO.
  • leteroj@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Leteroj al MONATO”.
  • chefredaktoro@monato.be: la ĉefredaktoro de MONATO.
  • arto@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Arto”.
  • ekonomio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Ekonomio”.
  • historio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Historio”.
  • hobio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Hobio”.
  • komputado@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Komputado”.
  • libroj@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Libroj”.
  • lingvo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Lingvo”.
  • literaturo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Literaturo”.
  • medio@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Medio”.
  • moderna_vivo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Moderna vivo”.
  • politiko@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Politiko”.
  • scienco@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Scienco”.
  • spirita_vivo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Spirita vivo”.
  • turismo@monato.be: la redaktoro de la rubriko „Turismo”.
  • retejestro@monato.be: la prizorganto de la retpaĝoj de MONATO.

Service unavailable?

Fojfoje okazas, ke letero sendita al unu el la supraj adresoj revenas kun la enigma mesaĝo „Service unavailable”. Plej ofte tio okazas, se vi uzas iun senpagan servon, kiel Yahoo!. Se tio okazas al vi, bv. raporti pri tio per la jena formularo.


Lasta adapto de tiu ĉi paĝo: 2020-07-04